Title

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait.

Category Archive Geen categorie

De Winterdijker digitaal

Onlangs is de nieuwste editie van ‘De Winterdijker’ verschenen en vanaf vandaag is deze ook digitaal te lezen op onze website. Het jaar 2022 ligt weer achter ons. We hebben de jaarwisseling gehad, het nieuwe jaar is weer begonnen.
“Leer ons alzo onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart bekomen. ”(Ps. 90:12)’Waar blijft de tijd?’, zeggen we, als wij denken aan het afgelopen jaar. En met name als we terugblikken op ons leven. De Bijbel leert ons dat onze dagen een damp zijn en onze ouderen zullen dit zeker beamen.

U ziet in deze Winterdijker foto’s van bewoners die de leeftijd van 100 jaar hebben bereikt en zelfs iemand de leeftijd van 105 jaar. Laten wij de Heere zoeken, Hem vrezen en de tijd die wij nog krijgen niet veronachtzamen.U kunt ook het levensverhaal lezen van een echtpaar dat nog niet zo lang geleden hier is komen wonen. Onze vrijwilligster is al lange tijd met Huize Winterdijk bekend. Door het vrijwilligerswerk heeft zij het gevoel gekregen iets voor een ander te kunnen betekenen. En zo ervaart onze receptioniste dit ook, zij zegt veelzijdig en dankbaar werk te hebben.

De verpleegkundige vertelt van haar werk in de ouderenzorg. Mede door haar functie van teamcoördinator wil zij op deze manier haar bijdrage leveren aan de organisatie. Onze pastorale medewerker geeft aan welke grote
verantwoordelijkheid hij voelt als hij de bewoners wijst op wat nodig is voor tijden eeuwigheid.
Hij mag dan ook wel eens ervaren: “Berust in ’s Heeren welbehagen.”
Veel onderwerpen en diverse thema’s komen,
zoals u leest, in deze Winterdijker aan bod.

Veel leesplezier!

De Winterdijker digitaal

Onlangs is de nieuwste editie van ‘De Winterdijker’ verschenen en vanaf vandaag is deze ook digitaal te lezen op onze website. Deze keer oktober, zodat de open dag in september er in vermeld kon worden. De open dag van Huize Winterdijk was een gedenkwaardige dag want het 45-jarig bestaan van Huize Winterdijk werd herdacht. Daar wordt in deze Winterdijker uitgebreid aandacht aan besteed. Ook dominee Roos blikt hierop terug.

U kunt ook lezen van het dankbare werk van een vrijwilliger en hoe een dag in de zorg op het Baken er uit ziet.
Onze organisatie is in ontwikkeling; er zijn teamcoördinatoren aangesteld, de nieuwe coördinator van
het Baken is aan het woord. Dit is één van de nieuwe teamcoördinatoren van Huize Winterdijk.
De Manager Zorg vertelt over de verandering van het imago en de transformatie van Huize Winterdijk.

Veel leesplezier!

Welkom op onze Open Dag!

D.V. zaterdag 17 september hoopt Huize Winterdijk in verband met haar 45 jarig jubileum een open dag te organiseren. Alle informatie rondom deze dag is terug te vinden via de onderstaande link. Er is een interessant programma samengesteld met diverse activiteiten voor jong en oud. Wij zien er naar uit u te mogen ontmoeten!

De Winterdijker digitaal

Onlangs is de nieuwste editie van ‘De Winterdijker’ verschenen en vanaf vandaag is deze ook digitaal te lezen op onze website. In dit nummer van de Winterdijker laten we u kennismaken met de nieuwe bestuurder, de heer Cor van de
Craats. Daarnaast leest u over het vrijwilligerswerk van het echtpaar Noordzij en we laten u in cijfers zien hoe belangrijk vrijwilligers in Huize Winterdijk zijn! Traditioneel ook weer een pagina Bedankt voor het vele werk dat het afgelopen jaar weer verricht is door het personeel.

Veel leesplezier!

De Winterdijker digitaal

Onlangs is de nieuwste editie van ‘De Winterdijker’ verschenen en vanaf vandaag is deze ook digitaal te lezen op onze website. In deze editie kunt u lezen over jonge, enthousiaste vrijwilligers die ’s zondags de koffierondes regelen bij de bewoners. U maakt kennis met bewoners uit het bruggebouw via hun levensverhaal. Verder vindt u een bijdrage van onze tuinvrijwilligers. Ook leest u over het mooie werk van een herintreder in de zorg. Kortom, van alles over vrijwilligers, medewerkers, bewoners en iedereen die op zijn eigen manier een steentje bijdraagt aan Huize Winterdijk.

Veel leesplezier!

De Winterdijker digitaal

Onlangs is de december editie van ‘De Winterdijker’ verschenen en vanaf vandaag is deze ook digitaal te lezen op onze website. In dit nummer leest u wat de gevolgen zijn van de nieuwe Wet zorg en dwang, hoe ouderling Groeneweg 30 jaar lang het Woord mocht delen en hoe de weg voor familie Bremmer leidde naar een appartement binnen Huize Winterdijk. Veel leesplezier!

Update corona maatregelen

Vanaf D.V. dinsdag 16 juni hanteren wij de volgende bezoekregels:

 1. De bewoner mag de gehele week bezoek ontvangen van 2 vaste bezoekers. De keuze voor wie er op bezoek mag komen zal, in samenspraak met de eerste contactpersoon en de EVV-er, vastgelegd worden in het zorgleefplan van de bewoner en in het bezoekersschema. Voor echtgenoten wordt een uitzondering gemaakt. Zij mogen dagelijks komen in eigen kamer van bewoner. Bezoek van echtgenoten in de huiskamer is niet toegestaan. 
 1. Om de gezondheid van onze bewoners en medewerkers te kunnen waarborgen op een manier die voor ons allen werkbaar is, hebben wij een tijdschema gemaakt om de bewoners te kunnen komen bezoeken:

  – ’s Morgens tussen 10.30 – 12.00 uur

  – ’s Middags tussen 14.30 –  16.00 uur
  – ’s Avonds tussen 18.30 – 20.00 uur

 2. De looproute van de bezoeker (in/uit) is zo kort mogelijk en doorkruist geen andere afdelingen. Via ‘ingang Baken’ komt u naar binnen en gaat u ook weer naar buiten. Bij binnenkomst zit een portier klaar voor triage. Per keer mag er één bezoeker naar binnen. De portier voorziet de bezoeker van een mondkapje. Vervolgens meldt de bezoeker meldt zich bij de huiskamer om familielid op te halen.
 3. Zoals beschreven in identiteitsprotocol respecteren wij de zondagsrust binnen en buiten het gebouw. Ontvangen van bezoek op zondag moet zich tot het noodzakelijke beperken. Echtgenoten zijn wel welkom om de kerkdienst samen te luisteren op eigen kamer van bewoner.
 1. Wandelen met de bewoner kan ten alle tijden, mits drukke plekken vermeden worden.
 1. De was halen op de maandag woensdag en vrijdag vervalt. U wordt verzocht dit te combineren met het bezoekmoment.

 2. Het Huis / appartementen: De cliënt geeft zelf aan of hij/zij bezoek wenst te ontvangen. Bewoner ontvangt het bezoek in de eigen woning en blijft men hier gedurende het bezoek ook of gaan naar buiten voor een wandeling. Bij het bezoek blijft de 1,5 meter afstand regeling gehandhaafd. De bezoeker is bij voorkeur continu dezelfde persoon. De bezoeker mag dagelijks op bezoek komen en de duur van het bezoek is vrij. Blijf altijd thuis bij (milde) verkoudheid of ziekteverschijnselen.

Besmetting corona-virus

Besmetting coronavirus
Bij meerderen van onze cliënten op locatie Winterdijk is een besmetting met het Covid 19 virus vastgesteld. De eerste besmettingen met het coronavirus binnen Zorgorganisatie Winterdijk is hiermee, zeer spijtig, een feit.

 Protocol in werking
De betreffende cliënten worden op een speciale afdeling voor corona patiënten verpleegd. De zorgmedewerkers hebben strikte regels qua beschermende middelen en hygiënevoorschriften in acht genomen. De huisarts heeft volgens protocol regelmatig afstemming gehad met de GGD Midden Holland. Ook wij als organisatie. Naast deze afdeling hebben we ook nog een afdeling opgericht voor mensen waar we niet zeker weten of zij corona hebben. Zij worden hiervan ‘verdacht’. Zolang dit onduidelijk is verblijven zij op deze afdeling. Op dit moment is er geen bezoek toegestaan in huize Winterdijk.

Onze helden
Ook de dagen van onze medewerkers zijn anders. Zo hebben ze ineens een vitaal beroep en hebben geen keus: ze moeten ‘gewoon’ doorgaan. Maar ook voor hen is het spannend en onzeker. Er wordt een beroep op hen gedaan en gelijktijdig zijn er zorgen om het thuisfront te besmetten, ondanks alle beschermende kleding en maatregelen. We hebben daarom oog en aandacht voor onze medewerkers en bieden begeleiding in de vorm van een psycholoog als dat nodig is. We zijn onze medewerkers zeer dankbaar voor de tomeloze inzet, betrokkenheid en daadkracht. Dag in, dag uit.

Wat betekent dit voor familie of naaste
Wij proberen de dagelijkse gang van zaken voor cliënten zo veel als mogelijk doorgang te laten vinden, ook als er een vermoeden of besmetting is geconstateerd. Echter houden we ons strikt aan de regels van het RIVM. Het is belangrijk dat overige cliënten en onze medewerkers zo min mogelijk kans op besmetting lopen. Het volgen van het protocol betekent dat ook medewerkers en overige cliënten regelmatig gecheckt worden op hun gezondheidssituatie.

 

Zorgvuldig
Zorgorganisatie huize Winterdijk gaat zeer zorgvuldig om met cliënten en medewerkers in deze onrustige tijden. We monitoren in afstemming met de GGD en het RIVM de landelijke ontwikkelingen. Het RIVM en het kabinet nemen regelmatig landelijke maatregelen rondom het coronavirus. Uiteraard volgen we bij Zorgorganisatie Huize Winterdijk deze maatregelen strikt op. Samen proberen we de piek in het aantal besmettingen te voorkomen en houden we de samenleving (en vooral de zorg) draaiende.​​​

 

Actuele informatie op onze website
De actualiteit rondom het coronavirus gaat erg snel. Wij publiceren alle ontwikkelingen binnen Huize Winterdijk direct op deze website. Als het om een vermoeden of besmetting van een cliënt gaat, informeren wij de betreffende familie of naaste uiteraard persoonlijk.

 

 Telefoonnummer voor vragen
We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn. U kunt uw vragen stellen aan de medewerkers. Voor zowel het Baken als voor het huis kunt u naar ons algemene nummer bellen. Wij proberen vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en eventuele onrust weg te nemen. Voor algemene vragen over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het RIVM of het landelijke informatienummer 0800-1351.

Huize Winterdijk wenst alle betrokkenen veel sterkte in deze onzekere en verdrietige periode. We kijken uit naar het moment waarop wij onze deuren weer mogen openen en wensen iedereen veel sterkte en kracht.

We weten ons gedragen door onze HEERE en Heiland.

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot den HEERE zeggen: mijn toevlucht en mijn Burg! Mijn God op Welken ik vertrouw!

Update corona-virus

Via dit bericht informeren wij u omtrent de praktische maatregelen die Huize Winterdijk neemt:

 • Er is een corona-preventieteam dat elke maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend overlegt om adequaat te reageren.
 • We vragen bewoners met klachten van (neus)verkouden en/of hoesten en/of koorts dit telefonisch door te geven bij de receptie. De receptie neemt dan contact op met de zorgmedewerkers. Het is belangrijk dat u dan in uw woning blijft.
 • Het restaurant in de benedenzaal gaat dicht. De bewoners die maaltijden vanuit de keuken krijgen, krijgen dit nu op hun appartement of kamer.
 • De keuken houdt extra rekening met gezonde voeding, vitaminen en mineralen. Vanaf woensdag komen er eenpansgerechten. Voor medewerkers gaan wij zeven dagen per week soep bereiden en zullen wij extra gezonde hapjes (fruit, smooties, hap-groenten) dagelijks gratis aanbieden in de personeelsruimte en zusterposten. Zo willen wij onze collega’s een hart onder de riem steken voor hun extra inspanningen. 
 • Het kantoorpersoneel heeft of krijgt de juiste technische middelen om zoveel mogelijk thuis te werken. Indien aanwezigheid noodzakelijk is, neem dan de hygiëne in acht om mogelijke besmetting te voorkomen.
 • Zorgmedewerkers: naast de richtlijnen van het RIVM gaan wij vanaf 18 maart a.s. ‘zondagsdiensten’ plannen. Dit om de groep collega’s klein van omvang te houden, opdat we meer kunnen rouleren wanneer collega’s uitvallen/ziek worden. Dit betekent voor zorg(medewerkers) het Baken: snoezelbeurten gaan niet door, bad- en douchebeurten beperken. Voor zorgmedewerkers het Huis betekent dit dat we routes gaan opdelen. Hierdoor kunt u als bewoner/cliënt later zorg krijgen dan u gewend bent. 
 • De receptie zal nog open blijven volgens de standaard werktijden. 
 • Paramedische dienst: Huisarts is nog in overleg of ze op dinsdag aanwezig zal zijn op het Baken. Rest van het paramedisch personeel als psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedie, pedicure, kapper zijn of worden afgezegd. 
 • Vrijwilligers: dezen krijgen via de vrijwilligers coördinator (Ellen Rozendaal) persoonlijk bericht of ze wel of niet verwacht worden. De volgende groepen vrijwilligers worden wel verwacht: in de winkel, drankrondes en het Baken. Voor de vrijwilligers van de winkel, drankrondes en Baken gelden extra hygiëne maatregelen volgens RVIM. Deze hangen op de afdelingen en zijn op te vragen bij de leidinggevende.
 • Mantelzorgers: dezen zijn uiteraard wel van harte welkom, maar volg hierbij wel de richtlijnen van het RIVM wat betreft hygiëne.
 • Huishouding: er wordt extra gelet op de hygiëne in de algemene ruimtes. Zo lang bewoners niet ziek zijn, levert Huize Winterdijk huishoudelijke hulp.
 • De broodbakker en groenteboer zijn afgezegd. 
 • In de winkel is extra voorraad brood en groente/fruit ingekocht zodat u toch eten kunt blijven kopen. De bus naar de Hoogvliet rijdt niet meer.
 • Bij voorkeur geen bezoek, het advies is maximaal één bezoeker per dag. Bezoeker is welkom in de woning/kamer van onze bewoner en niet in de algemene ruimtes of huiskamer. 
 • Kinderen: Jonge kinderen onder de 5 jaar zijn niet meer welkom en we vragen zeer terughoudend te zijn met bezoek aan bewoners.
 • Externe bedrijven en leveranciers  die niet noodzakelijk zijn voor de zorg worden afgezegd. 
 • Dagverzorging de Oever: dit gaat door voor bezoekers in Huize Winterdijk. Externe bezoekers kunnen niet deelnemen aan de Dagverzorging. 
 • Alle andere activiteiten gaat niet door.
 • De planning activiteiten in maart is aangepast en deze week wordt u bij het omroepen hierover geïnformeerd. 
 • Over pastorale bezoeken is nog overleg. Over de weeksluitingen is ook nog geen besluit genomen, hierover volgt later deze week meer informatie.

   

  Deze maatregelen hebben veel invloed op uw sociale leven. Tegelijkertijd beseffen we ook dat er hier in Huize Winterdijk veel kwetsbare mensen wonen, waarbij we zoveel mogelijk doen om het Coronavirus te voorkomen.

  Alle maatregelen gelden tot nader orde.

De Winterdijker digitaal

Onlangs is de december editie van ‘De Winterdijker’ verschenen en vanaf vandaag is deze ook digitaal te lezen op onze website. In dit nummer kunt u kennismaken met huisarts Marleen van Dijk, met onze nieuwe pastoraal werker Slingerland en leest u een interview met de ICT-vrijwilliger Passchier. Daarnaast kijkt u mee met de technische dienst vrijwilliger Anker en kunt u weer foto’s bekijken van bijzondere gebeurtenissen en van onze 100+ bewoners. Veel leesplezier!

Zorg Advies?