De Winterdijker digitaal

Onlangs is de nieuwste editie van ‘De Winterdijker’ verschenen en vanaf vandaag is deze ook digitaal te lezen op onze website. Veel artikelen in deze uitgave gaan over scholing en werken in Huize Winterdijk. Daarnaast leest u over de band die dominee Clements uit Gouda heeft met Huize Winterdijk en ziet u in het fotoverslag hoe het er bij de dagverzorging aan toe gaat. Ook het levensverhaal ontbreekt niet, dit keer van het echtpaar De Jong.

Veel leesplezier!