img

24 uurs zorg

De kleinschalige woongroepen bieden 24 uurs zorg. Het principe van kleinschalig wonen is: zo huiselijk mogelijk wonen, met in de directe nabijheid medewerkers die zorg en begeleiding bieden. Deze medewerkers krijgen assistentie van mantelzorgers en vrijwilligers, waardoor de persoonlijke aandacht voor de bewoners wordt vergroot. Samen proberen we er voor te zorgen dat de bewoners zich thuis voelen.

Thuiszorg

Naast de interne verzorging, verpleging, begeleiding en dagbesteding, maken wij ook gebruik van de expertise van regionale netwerken. Bijvoorbeeld huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, verpleeghuizen, fysiotherapeuten, logopedisten, wondverpleegkundigen, de GGZ en andere. Wij werken, onder meer op het gebied van verzorging en verpleging, ook samen met diverse collega-instellingen.

Dagbesteding

Huize Winterdijk biedt dagbesteding aan voor dementerende ouderen in de beginfase van dementie. Het betreft een combinatie van dagbesteding en ontspanning voor ouderen die nog zelfstandig wonen, zowel binnen als buiten Huize Winterdijk. Dagverzorging is bijzonder geschikt om mantelzorgers te ontlasten, waardoor de oudere langer zelfstandig kan blijven wonen. 

Zorg Advies?