img


Klachtenregeling

We doen ons uiterste best om uw verblijf in Huize Winterdijk zo prettig mogelijk te laten zijn. We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van zorg, een goede huisvesting, een prettig leefklimaat en een zinvolle dagbesteding. Ook de overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom is wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als u een klacht heeft over de zorg. Dit staat in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  

Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. We horen dat dan graag, zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Meestal wordt een klacht opgelost door er met elkaar over te praten. U kunt zich dan wenden tot de EVV’er/contactverzorgende of tot de leidinggevende van de afdeling. Maar als dat niet lukt, kunt u uw klacht met de externe klachten functionarisbespreken. Onze klachten functionarissen zijn mw L. Otterman en mw A. de Hoog. Zij zijn te bereiken onder nummer: 0183-682829 of via de email: klachten@CBKZ.nl 

Als u na deze gesprekken nog niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u deze formeel maken door de klacht schriftelijk in te dienen bij de bestuurder van Huize Winterdijk. Dit kan via het onderstaande formulier. Lees meer over deze procedure in onze klachtenregeling.

Voor vragen, advies of ondersteuning die betrekking hebben op de Wet Zorg en Dwang (Wzd) werken we samen met de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon van Zorgstem. Voor klachten die betrekking hebben op de Wzd zijn we aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ).  Voor de klachtenregeling met betrekking tot de Wzd geldt de klachtenregeling van KCOZ. 

    Zorg Advies?