img

De cliëntenraad

De Cliëntenraad van Huize Winterdijk behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners. De Cliëntenraad ziet bijvoorbeeld toe op de kwaliteit van het wonen en de zorg.

De Cliëntenraad bestaat uit 5 personen, aangesteld door de Raad van Bestuur. De raad wordt bijgestaan door een notulist/secretaris. Er is 6 keer per jaar een vergadering met de Raad van Bestuur, aangevuld met tussentijds overleg indien nodig. U kunt in het maandelijks Infobulletin van Huize Winterdijk een verslag lezen als er in die periode een vergadering heeft plaatsgevonden.

De leden van de Cliëntenraad ontvangen graag ideeën, op- of aanmerkingen en vragen over het wonen en de zorg in het algemeen. Dit kan mondeling bij een lid van de Cliëntenraad, maar ook schriftelijk via onze postbus in de postbussenruimte of ons onderstaande e-mailadres. Maak hier gerust gebruik van. De Cliëntenraad is er tenslotte voor de bewoners!

 

De leden van de Cliëntenraad zijn:

  • de heer L.H. Eits, voorzitter
  • mevrouw G. Bremmer-de Vries
  • mevrouw M. de Jong
  • mevrouw H. Pas – Averesch
  • de heer A.J. Visser

De notulist/secretaris van de Cliëntenraad is:

  • de heer W. de Groot
Zorg Advies?