img

Kleinschalige woningen

In Huize Winterdijk vindt u twee kleinschalige woongroepen voor dementerende ouderen. Deze groepen heten ‘Gouwedijk’ en ‘Zomerkade’.
Op de 3e woongroep IJsselstroom” wonen enkele licht dementerende ouderen en bewoners die veel lichamelijk zorg behoeven.

De woongroepen bevinden zich op de afdeling Het Baken. Er moet sprake van zijn dat 24 uurstoezicht of -zorg nodig is. Urgentie kan de wachtlijst beïnvloeden. Iedere oudere heeft een eigen zit-slaapkamer. Overdag verblijven de ouderen in de huiskamer.
In deze huiskamer gebruiken we ook de gezamenlijke maaltijden.

 

Huiselijk

Een woongroep bestaat uit zeven bewoners. Als het voor een oudere moeilijk wordt om zelfstandig te wonen, is inschrijving voor deze kleinschalige woonvorm mogelijk. Het principe van kleinschalig wonen is: zo huiselijk mogelijk wonen, met in de directe nabijheid medewerkers die zorg en begeleiding bieden. Deze medewerkers krijgen assistentie van familieleden en vrijwilligers, waardoor de persoonlijke aandacht voor de bewoners en de huiselijke sfeer nog worden vergroot. Samen proberen we ervoor te zorgen dat de bewoners zich thuis voelen. 

 

Activiteiten

Elke kleinschalige woongroep beschikt over een gezamenlijke huiskamer. Iedere bewoner heeft een eigen zit/slaapkamer. In de huiskamer bieden we verschillende activiteiten aan, waarmee we aansluiten op de normale huiselijke bezigheden. Zo  gebruiken de bewoners zo mogelijk gezamenlijk de maaltijd of doen we eenvoudige huishoudelijke taken. De ervaring leert ons dat het goed is voor de bewoners om zoveel als mogelijk is betrokken te worden bij de dagelijkse bezigheden. Op die manier werken we toe naar een vast dagritme, wat voor de bewoners rust en veiligheid biedt.

Zorg Advies?