img

Algemeen Nut Beogende Instelling

Huize Winterdijk (statutair “Stichting tot oprichting en instandhouding van bejaardenoorden en verzorgingstehuizen uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland”) heeft de ANBI-status, net als Steun Stichting ‘Vrienden van Winterdijk’. Dit betekent dat u uw giften in mindering mag brengen op uw belastbaar inkomen. Kijk voor meer informatie op: www.belastingdienst.nl.

RSIN nummers

Het RSIN-nummer is: 003899822
Het RSIN-nummer voor de steunstichting is: 803752854

Giften en legaten

Collectes, giften en legaten kunt u overmaken op:

Postbankrekening NL87 INGB 0005 5223 13 of bankrekening NL21 INGB 0668 7606 13
t.n.v. Steun Stichting ‘Vrienden van Winterdijk’ te Gouda.

IBAN Rekeningnummers

 • NL98 INGB 0693 6623 28
  Reguliere bankrekening Huize Winterdijk
 • NL87 INGB 0005 5223 13
  Reguliere bankrekening Steunstichting
 • NL21 INGB 0668 7606 13
  Bankrekening Steunstichting inzake de verkopingen
 • NL81 INGB 0006 1060 70
  Bankrekening Steunstichting inzake de winkel
Zorg Advies?