img


Huize Winterdijk is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Huize Winterdijk (statutair “Stichting tot oprichting en instandhouding van bejaardenoorden en verzorgingstehuizen uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland”) heeft de ANBI-status, net als Steun Stichting ‘Vrienden van Winterdijk’. Dit betekent dat u uw giften in mindering mag brengen op uw belastbaar inkomen. Klik hier voor meer informatie: www.belastingdienst.nl.

RSIN nummers

Het RSIN-nummer is: 003899822
Het RSIN-nummer voor de steunstichting is: 803752854

Giften en legaten

Collectes, giften en legaten kunt u overmaken op:

Postbankrekening NL87 INGB 0005 5223 13 of bankrekening NL21 INGB 0668 7606 13
t.n.v. Steun Stichting ‘Vrienden van Winterdijk’ te Gouda.

IBAN Rekeningnummers

 • NL98 INGB 0693 6623 28
  Reguliere bankrekening Huize Winterdijk
 • NL87 INGB 0005 5223 13
  Reguliere bankrekening Steunstichting
 • NL21 INGB 0668 7606 13
  Bankrekening Steunstichting inzake de verkopingen
 • NL81 INGB 0006 1060 70
  Bankrekening Steunstichting inzake de winkel
Zorg Advies?