img

Dagbesteding 'De Oever'

De Oever is geschikt voor vereenzaamde mensen en mensen die een nuttige invulling van de dag nodig hebben. U ondervindt bijvoorbeeld beperkingen als gevolg van dementie en/of ouderdom. Of u woont zelfstandig, maar u heeft soms behoefte aan begeleiding en/of gezelschap. Dagbesteding De Oever bevindt zich in een per november 2023 geheel gerenoveerde accommodatie en beschikt over een eigen terras. De deelnemers van De Oever zijn welkom op een vaste dag of vaste dagen en worden begeleid door medewerkers en vrijwilligers. Bekijk voor meer informatie onze folder via de onderstaande button.

Indicatie en kosten

U kunt dagbesteding particulier of via de WMO of Wet Langdurige Zorg (WLZ) een indicatie aanvragen. Als u kiest voor particulier, zie hiervoor onze tarievenlijst. Als u kiest voor een WMO-indicatie dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente. Als het via de WLZ gaat dan zal er gekeken worden of dit binnen het budget past.

Zowel bij de WMO als WLZ betaalt u een eigen bijdrage. Voor de WLZ is dit afhankelijk van welke indicatie u heeft en wat u gebruikt van de indicatie. Bij het CAK kunt u dit navragen. Hoe dan ook wordt bij aanmelding naar de zorgzwaarte gekeken bij de vraag in hoeverre dagbesteding in Huize Winterdijk voor u het meest passend is.

Dagindeling

Hoe ziet het programma voor dagverzorging eruit? We starten de dag met een kopje koffie, waarna er een activiteit gedaan wordt. De activiteiten kunnen zijn: handwerken, Bijbelse geschiedenis, een spel en op dinsdag en donderdag is er pastorale morgen tijdens het koffiedrinken. Om 12.00 uur wordt in de zaal met de andere bewoners van Huize Winterdijk de warme maaltijd genuttigd. Na de maaltijd is er tijd om wat te rusten. Heeft u meer zin om bijvoorbeeld te puzzelen of een boek te lezen, dan kan dat ook. Het activiteiten-aanbod is gevarieerd. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de persoonlijke interesses van de deelnemende ouderen. Voordat de bezoekers weggaan, sluiten we de middag af onder het genot van een glaasje bowl.

Geïnteresseerd?

U kunt zich aanmelden via het mailadres: tcdagbestedingenwelzijn@huizewinterdijk.nl of via telefoon 06-57610307.

Twijfelt u wat u moet doen? Heeft u nog vragen? Mail of bel ons gerust om te overleggen. Klik op de button om contact met ons op te nemen. Op werkdagen zijn wij bereikbaar tussen 9.30 en 15.30 uur. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden.

Zorg Advies?