Title

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait.

Category Archive Geen categorie

De Winterdijker digitaal

Onlangs is de december editie van ‘De Winterdijker’ verschenen en vanaf vandaag is deze ook digitaal te lezen op onze website. In dit nummer kunt u kennismaken met huisarts Marleen van Dijk, met onze nieuwe pastoraal werker Slingerland en leest u een interview met de ICT-vrijwilliger Passchier. Daarnaast kijkt u mee met de technische dienst vrijwilliger Anker en kunt u weer foto’s bekijken van bijzondere gebeurtenissen en van onze 100+ bewoners. Veel leesplezier!

Nieuwe website Huize Winterdijk

Het kan u niet ontgaan zijn: Huize Winterdijk heeft een nieuwe website. Het was tijd voor een frisse nieuwe look van onze website, maar ook inhoudelijk heeft alles een flinke update gekregen. We zijn trots op het resultaat! Met een vernieuwd design willen wij het voor u als bezoeker nog makkelijker maken om alle benodigde informatie te vinden. Daarnaast kunt u eenvoudig met ons in contact komen. De site is niet alleen goed te bekijken via de computer, maar ook via alle andere platforms zoals tablet en smartphone. De komende periode zal gebruikt worden om de website nog verder te optimaliseren.

Update waardigheid en trots

Sinds het begin van dit jaar zijn we gestart met het verbetertraject Waardigheid en Trots op Locatie (WOL), en dat is te merken. Zowel op Het Baken als in de bestuurskamer wordt druk gewerkt aan het verbeteren van zorg aan u / uw familielid, en het makkelijker en leuker maken van ons werk. In deze tweede nieuwsbrief willen we u opnieuw op de hoogte houden van de ontwikkelingen op Het Baken.

 

Informatiebijeenkomst 23 september 2019

Op 23 september jl.  hebben we voor de familie van de bewoners en de vrijwilligers een informatiebijeenkomst georganiseerd over de ontwikkelingen op Het Baken. We kunnen terugzien op een mooie avond, waarbij er vanuit familie en vrijwilligers veel belangstelling was. Het thema waar we met elkaar steeds op uitkwamen, is dat we het SAMEN doen voor onze bewoners. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar vraagt toch om meer afstemming en communicatie met elkaar.

Tijdens deze avond vertelde Sabya van Elswijk, coach van Waardigheid en Trots op Locatie, over de veranderingen die op Het Baken gaan plaatsvinden of hebben plaatsgevonden om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Verder vertelden de EVV’ers en de EVA’s iets over hun taken op Het Baken en deelden Rieneke de Jong-Pas en Maaike de Wit-Bakker hun ervaringen als vrijwilliger op Het Baken. De Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden (EVV) zijn Bertine, Jolein, Hanneke Verstraten en Jannie. Zij zijn voor de bewoners, u, het team en behandelaren het eerste aanspreekpunt. Als u de presentatie alsnog wilt ontvangen, of u heeft vragen over WOL, dan kunt u terecht bij Lianne Dammers, l.dammers@huizewinterdijk.nl 

 

 Inzet kaderarts ouderen

Het Baken biedt aan de bewoners verpleeghuiszorg. Deze zorg wordt steeds meer, zwaarder en complexer. Extra deskundigheid, van andere disciplines, op de afdeling is daarom wenselijk. Dit vraagt ook om een goede samenwerking met deze disciplines. De samenwerking met huisartsen liep niet altijd even soepel, wat extra tijd van de zorgmedewerkers vroeg. We hebben aan dr. Van Dijk gevraagd of zij als arts een centrale rol wil vervullen op Het Baken. Dr. Van Dijk is opgeleid als kaderarts ouderen. Zij houdt voor alle bewoners van Het Baken in de gaten hoe het met hen gaat en neemt op deze manier, met een Specialist Oudergeneeskunde, de medische regie voor de hele afdeling op zich. Met ingang van september is dr. Van Dijk op dinsdagochtend als arts aanwezig. Doordat iedere week een ochtend op de afdeling aanwezig is, is zij voor het team gemakkelijk te bereiken.

 

Dienstenpatroon

Per november 2019 willen we starten met een nieuw dienstenpatroon. Dit betekent hoeveel medewerkers met welk opleidingsniveau er per dag aanwezig zijn. Met het nieuwe dienstenpatroon willen we de deskundigheid van de zorg- en welzijnsmedewerkers en de dagstructuur nog beter aansluiten op de behoeften van de bewoners. Op deze manier willen we een rustige leefomgeving creëren voor onze bewoners. De samenwerking van zorg, welzijn, vrijwilligers en familie rondom bewoners is hierbij het uitgangspunt. We hebben verschillende voorstellen voor een nieuw dienstenpatroon voorgelegd aan het zorgteam. Het team heeft actief meegedacht en brachten allerlei tips en ideeën in, denkend vanuit de bewoners. De input van de zorgmedewerkers is meegenomen in het nieuwe dienstenpatroon. In het nieuwe dienstenpatroon vloeien de verschillende diensten van de medewerkers meer in elkaar over, zodat de deskundigheid en de uren efficiënter ingezet worden. Belangrijk is dat er een balans blijft tussen de zorgvraag, de beschikbare medewerkers en de financiën. Daarom zullen we per 3 maanden het dienstenpatroon evalueren. Schroom niet om uw ervaringen en ideeën te delen met Lyda Hovestad, l.hovestad@huizewinterdijk.nl.

 

Pastoraal Werker

Per 1 juli jl. is de heer M.J. (Johan) Slingerland aangesteld als Pastoraal Werker. De heer Slingerland is in de plaats van de heer Van de Beek gekomen die begin dit jaar afscheid nam van Huize Winterdijk. De heer Slingerland zal als Pastoraal Werker veel op Het Baken aanwezig zijn en ook deel gaan uitmaken van de halfjaarlijkse Multidisciplinaire Overleggen rondom bewoners. De heer Slingerland wil via deze nieuwsbrief een appel doen aan u om bijzonderheden aan hem door te geven, zodat hij pastorale begeleiding kan geven.

 

Welkom op Het Baken

We zijn heel blij met alle bezoekers op het Baken. Maak het u en uw familieleden/kennissen vooral gemakkelijk en drink gezellig samen een kopje koffie. In de hal staat een karretje met koffiebenodigdheden waar u koffie kunt pakken. Soms is het door het vele bezoek druk in de gezamenlijke huiskamer. Wilt u als u met meer dan 2 personen aanwezig bent of als het druk is in de huiskamer samen met u familie/kennissen in de eigen kamer gaan zitten of elders in het gebouw een gezellig plekje opzoeken? Dit vooral omdat voor sommige bewoners veel bezoek gezellig is, maar voor anderen teveel prikkels oplevert, waardoor zij onrustig worden. Mede daarom hebben we gekeken hoe we de maaltijdmomenten zo prettig mogelijk kunnen inrichten voor bewoners. Daarom zijn tijdens de maaltijdmomenten de huiskamerdeuren dicht. We willen onnodig heen en weer geloop van medewerkers en bezoekers tijdens deze momenten voorkomen. Met deze ‘huisregels’ houden we met elkaar een rustige en gezellige leefomgeving voor alle bewoners op Het Baken.

 

Activiteiten op Het Baken

Op Het Baken zijn we weer begonnen met een activiteitenschema voor groepsactiviteiten. Deze schema’s hangen op de woongroepen, zodat bewoners, medewerkers, familie en vrijwilligers kunnen zien wanneer, waar, welke activiteiten plaatsvinden. Zo kunnen we met elkaar gezellige groepen vormen en de bewoners activiteiten aanbieden die aansluiten bij hun wensen. Bij deze activiteiten willen we graag u, als familielid, kennis of vrijwilliger betrekken. Tijdens de bijeenkomst van 23 september jl. kwam een familielid met het idee om per maand een overzicht op te hangen, waarop staat wanneer en bij welke activiteiten de hulp van familie en vrijwilligers welkom is. Een goed idee vinden wij en daarom hangen de eerste inschrijfformulieren al aan het prikbord. En… de eerste aanmeldingen zijn al binnen, waar we erg blij mee zijn! Wilt u ook meedoen met een activiteit of heeft u ideeën voor een leuke activiteit? Wij zien u aanmelding en ideeën graag tegemoet!

Zorg Advies?