img

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht stelt periodiek vast of het handelen van de Raad van Bestuur en de organisatie voldoet aan de regels. Tijdige, verantwoordingsgerichte en volledige informatievoorziening door de Raad van Bestuur is hierbij essentieel. Bijvoorbeeld in de vorm van tussentijdse financiële rapportages, jaarverslagen, jaarrekeningen, tevredenheidsmetingen, accountantsrapportages, risico-inventarisaties en managementrapportages.

De Raad van Toezicht heeft hierin niet alleen een passieve rol. Naast het tot zich nemen en beoordelen van de aangeboden informatie, brengt de Raad van Toezicht eigen kennis en kunde in of ontwikkelt die.

De Raad van Bestuur is lid van NVZD (vereniging van bestuurders in de zorg) en alle leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de NVTZ (vereniging van toezichthouders in de zorg).

  • C. Bremmer (Voorzitter)
  • J.H. Arends
  • H.A. de Frel – Krijgsman
  • J. van ’t Goor
  • D.M.P. van de Merwe
  • M. Slingerland
Zorg Advies?