img


Algemene Voorwaarden

Op de zorgverlening in Huize Winterdijk zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
De Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in een algemene module, en vijf aanvullende modules voor:

• Zorg met verblijf
• Wijkverpleging
• Modulair Pakket Thuis en Volledig Pakket Thuis
• Eerstelijnsverblijf
• WMO

Hieronder vindt u betreffende modules:

Algemene Module
 Module ‘Zorg met verblijf’
Module ‘Wijkverpleging’
Module ‘Modulair Pakket Thuis en Volledig Pakket Thuis’
Module ‘Eerstelijnsverblijf’
Algemene Module ‘WMO’

 
Zorg Advies?