img

Thuiszorg

In onze appartementen kunnen we extramurale zorg verlenen (voor 95 procent op geplande tijden). Dit is zorg vanuit een thuiszorg- / Wlz-indicatie. Bespreking van de zorgvraag of -wensen is mogelijk met onze manager wonen. Zij overlegt vervolgens met de manager zorg om te bezien of de gevraagde zorg kan worden geleverd.

Naast de interne verzorging, verpleging, begeleiding en dagbesteding, maken wij ook gebruik van de expertise van regionale netwerken. Bijvoorbeeld huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, verpleeghuizen, fysiotherapeuten, logopedisten, wondverpleegkundigen, de GGZ en andere. Wij werken, onder meer op het gebied van verzorging en verpleging, ook samen met diverse collega-instellingen.

Zorg Advies?