img

Vertrouwenspersoon medewerkers

Onze vertrouwenspersoon is mr. Annelies van der Ham. Annelies heeft als klachtenfunctionaris en als vertrouwenspersoon de nodige ervaring opgebouwd. Annelies is niet bij Huize Winterdijk in dienst maar werkt via het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg dat gehuisvest is in Gorinchem.  De vertrouwenspersoon zoekt samen met de klager naar oplossingen en het nagaan of klachten “informeel” of formeel opgelost kunnen of moeten worden. Daarnaast draagt de vertrouwenspersoon zorg voor begeleiding, ondersteuning, advisering, bewaking en de verlening van adequate nazorg. 

Waarvoor kun je bij een vertrouwenspersoon terecht?
Heb je een klacht die te maken heeft met ongewenst gedrag of een ongewenste manier in de omgang met collega’s, bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers of andere bezoekers van Huize Winterdijk? Het kan dan gaan om:

 • Ongewenste (seksuele) intimiteiten;
 • Genegeerd worden;
 • Agressie;
 • Discriminatie;
 • Pesten

Wat doet een vertrouwenspersoon?

 • Biedt een luisterend oor;
 • Helpt om realistisch naar de situatie te kijken;
 • Bemiddelt tussen personen;
 • Geeft een advies over hoe je verder met de klacht om kunt gaan. Denk dan bijvoorbeeld aan:
  De mogelijkheid van een klachtenbehandeling door de klachtencommissie of door een doorverwijzing naar een professionele hulpverlener.

Meer informatie over Annelies van der Ham is te vinden via deze link.


Contactgegevens

Mr. Annelies van der Ham is de vertrouwens-persoon van Huize Winterdijk. Zij kan bemiddelen bij het vinden van een oplossing.
Ook kan zij u informeren
over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Zorg Advies?