img

Missie, identiteit en waarden

 

Missie – De opdracht van Huize Winterdijk

De Bijbelse opdracht tot naastenliefde drijft ons en is de basis voor wonen en werken in Huize Winterdijk. Huize Winterdijk is er voor ouderen die willen leven in een vertrouwde omgeving met een passend aanbod van woningen, zorg en welzijnsactiviteiten.

 

Identiteit

Huize Winterdijk is een eigentijdse organisatie met een duidelijke identiteit. Wonen en werken in Huize Winterdijk is gebaseerd op Gods onfeilbaar Woord. Dat zorgt ervoor dat ouderen kunnen leven zoals ze gewend zijn in een sfeer die herkenbaar en gewenst is. Ouderen en professionals hebben een gedeelde levensovertuiging en delen en dragen de identiteit van de organisatie. Wij belijden dat het leven gegeven is tot het einde en daarom beschermwaardig is. We weten dat we alles doen voor Gods heilig aangezicht. Dat komt in Huize Winterdijk merkbaar tot uiting in het samen lezen in het Woord van God, het samen bidden, gedeelde normen en waarden en in aanbod en activiteiten. Huize Winterdijk gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ouderen en professionals uit de reformatorische achterban zijn welkom.

 

Onze waarden – Zo willen we zijn

Onze waarden ontlenen wij aan Gods Woord en daarop gebaseerde missie en identiteit van Huize Winterdijk. 

BETROKKEN
We doen ons werk uit liefde. Dat uit zich in aandacht, betrokkenheid en het beste zoeken voor de ander. We zien ouderen in hun eigenheid en bevorderen dat zij kunnen leven naar hun wensen en behoeften.

VERANTWOORDELIJK
Wij zijn verantwoordelijk ten opzichte van God en onze naaste. We nemen onze professionele verantwoordelijkheid om ouderen die wonen in Huize Winterdijk passende zorg en diensten te bieden. In het belang van ouderen heeft een ieder zijn rol in het geheel, is zich daarvan bewust en staat open voor ontwikkeling.

OPEN
Wij zijn open over wat we kunnen betekenen voor ouderen. We zoeken het gesprek over wat wij samen bijdragen aan de opdracht van Huize Winterdijk. We stemmen onze rollen en verantwoordelijkheden goed onderling af en leren van elkaar. We communiceren helder, tijdig en duidelijk.

 

Zorg Advies?