Update: coronamaatregelen

Huize Winterdijk conformeert zich aan de landelijke richtlijnen van het RIVM. Dit betekent concreet:


Afdeling Baken

  • Het dragen van een mondkapje is verplicht
  • Er is sprake van een bezoekersregeling. Maximaal zes bezoekers per dag per bewoner zijn toegestaan met een maximum van drie bezoekers per keer. Kinderen jonger dan 13 jaar zijn hiervan gevrijwaard;
  • Heeft u klachten? Blijf dan thuis;
  • De basismaatregelen voor wat  betreft het desinfecteren van de handen en het ventileren van de woning blijven van kracht.

Afdeling Het Huis

  • Een mondkapje wordt geadviseerd;
  • Voor de liften blijft gelden dat er maximaal twee personen tegelijk in de lift mogen;
  • Heeft u klachten? Blijf dan thuis;
  • De basismaatregelen voor wat betreft het desinfecteren van de handen en het ventileren van de woning blijven van kracht.

Stapsgewijs zullen ook de activiteiten voor onze bewoners worden opgestart.
Hierover zullen de bewoners via de normale communicatiekanalen worden geïnformeerd.

Zorg Advies?