Update corona maatregelen

Vanaf D.V. dinsdag 16 juni hanteren wij de volgende bezoekregels:

 1. De bewoner mag de gehele week bezoek ontvangen van 2 vaste bezoekers. De keuze voor wie er op bezoek mag komen zal, in samenspraak met de eerste contactpersoon en de EVV-er, vastgelegd worden in het zorgleefplan van de bewoner en in het bezoekersschema. Voor echtgenoten wordt een uitzondering gemaakt. Zij mogen dagelijks komen in eigen kamer van bewoner. Bezoek van echtgenoten in de huiskamer is niet toegestaan. 
 1. Om de gezondheid van onze bewoners en medewerkers te kunnen waarborgen op een manier die voor ons allen werkbaar is, hebben wij een tijdschema gemaakt om de bewoners te kunnen komen bezoeken:

  – ’s Morgens tussen 10.30 – 12.00 uur

  – ’s Middags tussen 14.30 –  16.00 uur
  – ’s Avonds tussen 18.30 – 20.00 uur

 2. De looproute van de bezoeker (in/uit) is zo kort mogelijk en doorkruist geen andere afdelingen. Via ‘ingang Baken’ komt u naar binnen en gaat u ook weer naar buiten. Bij binnenkomst zit een portier klaar voor triage. Per keer mag er één bezoeker naar binnen. De portier voorziet de bezoeker van een mondkapje. Vervolgens meldt de bezoeker meldt zich bij de huiskamer om familielid op te halen.
 3. Zoals beschreven in identiteitsprotocol respecteren wij de zondagsrust binnen en buiten het gebouw. Ontvangen van bezoek op zondag moet zich tot het noodzakelijke beperken. Echtgenoten zijn wel welkom om de kerkdienst samen te luisteren op eigen kamer van bewoner.
 1. Wandelen met de bewoner kan ten alle tijden, mits drukke plekken vermeden worden.
 1. De was halen op de maandag woensdag en vrijdag vervalt. U wordt verzocht dit te combineren met het bezoekmoment.

 2. Het Huis / appartementen: De cliënt geeft zelf aan of hij/zij bezoek wenst te ontvangen. Bewoner ontvangt het bezoek in de eigen woning en blijft men hier gedurende het bezoek ook of gaan naar buiten voor een wandeling. Bij het bezoek blijft de 1,5 meter afstand regeling gehandhaafd. De bezoeker is bij voorkeur continu dezelfde persoon. De bezoeker mag dagelijks op bezoek komen en de duur van het bezoek is vrij. Blijf altijd thuis bij (milde) verkoudheid of ziekteverschijnselen.
Zorg Advies?