img

Dagverzorging

Huize Winterdijk biedt Dagverzorging aan voor dementerende ouderen in de beginfase van dementie. Het betreft een combinatie van dagbesteding en ontspanning voor ouderen die nog zelfstandig wonen, zowel binnen als buiten Huize Winterdijk. Dagverzorging is bijzonder geschikt om mantelzorgers te ontlasten, waardoor de oudere langer zelfstandig kan blijven wonen. Er is professionele begeleiding.
Voor nieuwe deelnemers geldt een proefperiode van vier dagen.


De Oever

Hoe ziet het programma voor dagverzorging eruit? De oudere verblijft een of meerdere dagdelen op dagverzorging de Oever. Het dagprogramma is heel gevarieerd. We zingen, doen een quiz, trainen het geheugen en doen ook creatieve dingen, zoals beren maken en voorwerpen beschilderen. Verder houden we ons bezig met bloemschikken, handwerken en bewegen. Of we doen met z’n allen gewoon een leuk spelletje of praten even met elkaar. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de persoonlijke interesses van de deelnemende ouderen.

We zorgen samen voor de warme maaltijd en doen ook wat huishoudelijk werk. Tussen de middag is er tijd om wat te rusten. Maar heeft de oudere meer zin om te puzzelen of een boek te lezen, dan is dat ook prima. We drinken samen koffie, met wat lekkers erbij. De Dagverzorging is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Op feestdagen en de bid- en dankdag is de Dagverzorging gesloten.


Identiteit

Ook in de dagverzorging komt onze identiteit duidelijk tot uiting. We lezen uit de Bijbel, bidden en danken samen en doen regelmatig een Bijbelse quiz. Rond de feestdagen zijn er activiteiten die passen bij onze identiteit. Verder brengt een pastoraal medewerker ons wekelijks een bezoek.
Er ontstaan meer dan eens waardevolle gesprekken.


Indicatie en kosten

Heeft de oudere een ZZP-indicatie, dan kan de Dagverzorging daaruit worden vergoed (mits er voldoende tijd overblijft na aftrek van de benodigde tijd voor de verzorging). Heeft de oudere een ‘thuiszorgindicatie met via de WMO indicatie  begeleiding groep’, dan wordt de Dagverzorging vergoed voor het aantal dagdelen dat hij of zij geïndiceerd is (een dagdeel staat voor een halve dag). Heeft de oudere geen indicatie, dan zal de dagverzorging zelf moeten worden bekostigd. Verder vragen we een kleine bijdrage voor het jaarlijkse bewonersuitje.


Communicatie

We hebben, als medewerkers van de Dagverzorging, regelmatig contact met de eerste contactpersoon. Elk halfjaar is er een evaluatie. Is er binnen de familiekring behoefte aan meer communicatie, dan is dit dagelijks of wekelijks mogelijk via uw communicatieschrift.


Procedure voor deelname

Via het inschrijfformulier kunt u opgave doen voor de Dagverzorging. Na ontvangst van dit formulier, ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Vervolgens wordt er contact opgenomen  met de opgegeven contactpersoon. De contactpersoon wordt uitgenodigd voor een informatief gesprek. Zodra er een plaats beschikbaar is, neemt de medewerker Dagverzorging  contact op met de contactpersoon voor verdere afspraken. Voor de deelnemende oudere wordt, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden, voor een of meerdere dagen deelname afgesproken. Omdat het bij de start moeilijk kan zijn, spreken we altijd af dat we na vier dagen evalueren (dit houdt dus in dat afzeggen na één dag deelname bij de start niet mogelijk is).

Zorg Advies?