Besmetting corona-virus

Bij één van onze cliënten op locatie Winterdijk is een besmetting met het virus vastgesteld. De eerste besmetting met het coronavirus binnen Zorgorganisatie huize Winterdijk is hiermee, zeer spijtig, een feit.

Protocol in werking
De betreffende cliënt werd sinds het vermoeden van de besmetting volgens RIVM-protocol verzorgd. De cliënt verbleef op een 1-persoonskamer (isolatie) en de zorgmedewerkers hebben strikte regels qua beschermende middelen en hygiënevoorschriften in acht genomen. De huisarts heeft volgens protocol regelmatig afstemming gehad met de GGD Midden Holland. Ook wij als organisatie.

Wat betekent dit voor familie of naaste
Wij proberen de dagelijkse gang van zaken voor cliënten zo veel als mogelijk doorgang te laten vinden, ook als er een vermoeden of besmetting is geconstateerd. Echter houden we ons strikt aan de regels van het RIVM. Het is belangrijk dat overige cliënten en onze medewerkers zo min mogelijk kans op besmetting lopen. Het volgen van het protocol betekent dat ook medewerkers en overige cliënten regelmatig gecheckt worden op hun gezondheidssituatie.

Zorgvuldig
Zorgorganisatie huize Winterdijk gaat zeer zorgvuldig om met cliënten en medewerkers in deze onrustige tijden. We monitoren in afstemming met de GGD en het RIVM de landelijke ontwikkelingen. Het RIVM en het kabinet nemen regelmatig landelijke maatregelen rondom het coronavirus. Uiteraard volgen we bij Zorgorganisatie Huize Winterdijk deze maatregelen strikt op. Samen proberen we de piek in het aantal besmettingen te voorkomen en houden we de samenleving (en vooral de zorg) draaiende.​​​

Actuele informatie op onze website
De actualiteit rondom het coronavirus gaat erg snel. Wij publiceren alle ontwikkelingen binnen Huize Winterdijk direct op deze website. Als het om een vermoeden of besmetting van een cliënt gaat, informeren wij de betreffende familie of naaste uiteraard persoonlijk.

Telefoonnummer voor vragen
Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn. Speciaal voor familie en naasten hebben wij een telefoonnummer van de teamleiders beschikbaar. Voor het huis is dit 0182-680165 en voor het Baken is dit: 0182-680021 Familie en naasten kunnen hier elke dag naar toe bellen. Wij proberen vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en eventuele onrust weg te nemen.

Voor algemene vragen over het coronavirus verwijzen wij u naar website van het RIVM of het landelijke informatienummer 0800 – 1351.


Huize Winterdijk wenst alle betrokkenen veel sterkte in deze onzekere en verdrietige periode.

We weten ons gedragen door onze HEERE en Heiland.

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.
Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn toevlucht en mijn Burg! Mijn God op Welken ik vertrouw!

(Psalm 91 vers 1)