Besmetting corona-virus

Besmetting coronavirus
Bij meerderen van onze cliënten op locatie Winterdijk is een besmetting met het Covid 19 virus vastgesteld. De eerste besmettingen met het coronavirus binnen Zorgorganisatie Winterdijk is hiermee, zeer spijtig, een feit.

 Protocol in werking
De betreffende cliënten worden op een speciale afdeling voor corona patiënten verpleegd. De zorgmedewerkers hebben strikte regels qua beschermende middelen en hygiënevoorschriften in acht genomen. De huisarts heeft volgens protocol regelmatig afstemming gehad met de GGD Midden Holland. Ook wij als organisatie. Naast deze afdeling hebben we ook nog een afdeling opgericht voor mensen waar we niet zeker weten of zij corona hebben. Zij worden hiervan ‘verdacht’. Zolang dit onduidelijk is verblijven zij op deze afdeling. Op dit moment is er geen bezoek toegestaan in huize Winterdijk.

Onze helden
Ook de dagen van onze medewerkers zijn anders. Zo hebben ze ineens een vitaal beroep en hebben geen keus: ze moeten ‘gewoon’ doorgaan. Maar ook voor hen is het spannend en onzeker. Er wordt een beroep op hen gedaan en gelijktijdig zijn er zorgen om het thuisfront te besmetten, ondanks alle beschermende kleding en maatregelen. We hebben daarom oog en aandacht voor onze medewerkers en bieden begeleiding in de vorm van een psycholoog als dat nodig is. We zijn onze medewerkers zeer dankbaar voor de tomeloze inzet, betrokkenheid en daadkracht. Dag in, dag uit.

Wat betekent dit voor familie of naaste
Wij proberen de dagelijkse gang van zaken voor cliënten zo veel als mogelijk doorgang te laten vinden, ook als er een vermoeden of besmetting is geconstateerd. Echter houden we ons strikt aan de regels van het RIVM. Het is belangrijk dat overige cliënten en onze medewerkers zo min mogelijk kans op besmetting lopen. Het volgen van het protocol betekent dat ook medewerkers en overige cliënten regelmatig gecheckt worden op hun gezondheidssituatie.

 

Zorgvuldig
Zorgorganisatie huize Winterdijk gaat zeer zorgvuldig om met cliënten en medewerkers in deze onrustige tijden. We monitoren in afstemming met de GGD en het RIVM de landelijke ontwikkelingen. Het RIVM en het kabinet nemen regelmatig landelijke maatregelen rondom het coronavirus. Uiteraard volgen we bij Zorgorganisatie Huize Winterdijk deze maatregelen strikt op. Samen proberen we de piek in het aantal besmettingen te voorkomen en houden we de samenleving (en vooral de zorg) draaiende.​​​

 

Actuele informatie op onze website
De actualiteit rondom het coronavirus gaat erg snel. Wij publiceren alle ontwikkelingen binnen Huize Winterdijk direct op deze website. Als het om een vermoeden of besmetting van een cliënt gaat, informeren wij de betreffende familie of naaste uiteraard persoonlijk.

 

 Telefoonnummer voor vragen
We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn. U kunt uw vragen stellen aan de medewerkers. Voor zowel het Baken als voor het huis kunt u naar ons algemene nummer bellen. Wij proberen vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en eventuele onrust weg te nemen. Voor algemene vragen over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het RIVM of het landelijke informatienummer 0800-1351.

Huize Winterdijk wenst alle betrokkenen veel sterkte in deze onzekere en verdrietige periode. We kijken uit naar het moment waarop wij onze deuren weer mogen openen en wensen iedereen veel sterkte en kracht.

We weten ons gedragen door onze HEERE en Heiland.

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot den HEERE zeggen: mijn toevlucht en mijn Burg! Mijn God op Welken ik vertrouw!

Zorg Advies?