Update corona-virus

Via dit bericht informeren wij u omtrent de praktische maatregelen die Huize Winterdijk neemt:

 • Er is een corona-preventieteam dat elke maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend overlegt om adequaat te reageren.
 • We vragen bewoners met klachten van (neus)verkouden en/of hoesten en/of koorts dit telefonisch door te geven bij de receptie. De receptie neemt dan contact op met de zorgmedewerkers. Het is belangrijk dat u dan in uw woning blijft.
 • Het restaurant in de benedenzaal gaat dicht. De bewoners die maaltijden vanuit de keuken krijgen, krijgen dit nu op hun appartement of kamer.
 • De keuken houdt extra rekening met gezonde voeding, vitaminen en mineralen. Vanaf woensdag komen er eenpansgerechten. Voor medewerkers gaan wij zeven dagen per week soep bereiden en zullen wij extra gezonde hapjes (fruit, smooties, hap-groenten) dagelijks gratis aanbieden in de personeelsruimte en zusterposten. Zo willen wij onze collega’s een hart onder de riem steken voor hun extra inspanningen. 
 • Het kantoorpersoneel heeft of krijgt de juiste technische middelen om zoveel mogelijk thuis te werken. Indien aanwezigheid noodzakelijk is, neem dan de hygiëne in acht om mogelijke besmetting te voorkomen.
 • Zorgmedewerkers: naast de richtlijnen van het RIVM gaan wij vanaf 18 maart a.s. ‘zondagsdiensten’ plannen. Dit om de groep collega’s klein van omvang te houden, opdat we meer kunnen rouleren wanneer collega’s uitvallen/ziek worden. Dit betekent voor zorg(medewerkers) het Baken: snoezelbeurten gaan niet door, bad- en douchebeurten beperken. Voor zorgmedewerkers het Huis betekent dit dat we routes gaan opdelen. Hierdoor kunt u als bewoner/cliënt later zorg krijgen dan u gewend bent. 
 • De receptie zal nog open blijven volgens de standaard werktijden. 
 • Paramedische dienst: Huisarts is nog in overleg of ze op dinsdag aanwezig zal zijn op het Baken. Rest van het paramedisch personeel als psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedie, pedicure, kapper zijn of worden afgezegd. 
 • Vrijwilligers: dezen krijgen via de vrijwilligers coördinator (Ellen Rozendaal) persoonlijk bericht of ze wel of niet verwacht worden. De volgende groepen vrijwilligers worden wel verwacht: in de winkel, drankrondes en het Baken. Voor de vrijwilligers van de winkel, drankrondes en Baken gelden extra hygiëne maatregelen volgens RVIM. Deze hangen op de afdelingen en zijn op te vragen bij de leidinggevende.
 • Mantelzorgers: dezen zijn uiteraard wel van harte welkom, maar volg hierbij wel de richtlijnen van het RIVM wat betreft hygiëne.
 • Huishouding: er wordt extra gelet op de hygiëne in de algemene ruimtes. Zo lang bewoners niet ziek zijn, levert Huize Winterdijk huishoudelijke hulp.
 • De broodbakker en groenteboer zijn afgezegd. 
 • In de winkel is extra voorraad brood en groente/fruit ingekocht zodat u toch eten kunt blijven kopen. De bus naar de Hoogvliet rijdt niet meer.
 • Bij voorkeur geen bezoek, het advies is maximaal één bezoeker per dag. Bezoeker is welkom in de woning/kamer van onze bewoner en niet in de algemene ruimtes of huiskamer. 
 • Kinderen: Jonge kinderen onder de 5 jaar zijn niet meer welkom en we vragen zeer terughoudend te zijn met bezoek aan bewoners.
 • Externe bedrijven en leveranciers  die niet noodzakelijk zijn voor de zorg worden afgezegd. 
 • Dagverzorging de Oever: dit gaat door voor bezoekers in Huize Winterdijk. Externe bezoekers kunnen niet deelnemen aan de Dagverzorging. 
 • Alle andere activiteiten gaat niet door.
 • De planning activiteiten in maart is aangepast en deze week wordt u bij het omroepen hierover geïnformeerd. 
 • Over pastorale bezoeken is nog overleg. Over de weeksluitingen is ook nog geen besluit genomen, hierover volgt later deze week meer informatie.

   

  Deze maatregelen hebben veel invloed op uw sociale leven. Tegelijkertijd beseffen we ook dat er hier in Huize Winterdijk veel kwetsbare mensen wonen, waarbij we zoveel mogelijk doen om het Coronavirus te voorkomen.

  Alle maatregelen gelden tot nader orde.

Zorg Advies?