Update corona maatregelen

De landelijke richtlijnen zijn inmiddels flink aangescherpt. Huize Winterdijk leeft deze richtlijnen na. Wij vragen u dat ook te doen. Hoewel we allemaal weer geneigd zijn om het gewone leven weer op te pakken, blijven alle hygiëne maatregelen van kracht. We moeten er met elkaar weer beter op letten en waar nodig elkaar erop wijzen. Bezoek in de eigen woning/appartement dient beperkt te blijven tot maximaal 3 bezoekers. Bij klachten blijft u thuis en moet u zich zo snel mogelijk laten testen.

Bezoek op Het Baken

Het is fijn dat bewoners bezoek kunnen krijgen. Indien u echter klachten heeft, die passen bij Corona (bijvoorbeeld hoesten, niezen, neusverkoudheid of koorts) moet u te allen tijde thuisblijven. Tijdens het bezoek op Het Baken moet u zich registeren. De formulieren hiervoor liggen bij binnenkomst naast de deur van de zij-ingang. Doormiddel van deze registratie zijn wij in staat om bij een besmetting snel een bron- en contactonderzoek door de GGD uit te laten voeren. Vanwege de grootte van de kamers vragen wij u met maximaal twee personen tegelijk te komen en wordt de huiskamer vrijgehouden van bezoek.

Mondkapjes

In navolging van de landelijke discussie en de onduidelijkheid hierover, hebben wij in het crisisteam besloten het dragen van mondkapjes door bezoekers van Het Baken verplicht te stellen. Uiteraard vragen wij dat ook van medewerkers en vrijwilligers in de directe omgeving van onze bewoners, wanneer de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden. We hebben nu nog ruim voldoende mondkapjes voor onze medewerkers en vrijwilligers en zijn goed voorbereid op mogelijke toekomstige tekorten. Daarom vragen wij aan bezoekers van Het Baken om zelf mondkapjes aan te schaffen, zodat wij uiteindelijk niet mis zullen grijpen. Onze zorgmedewerkers in Het Huis dragen ook mondkapjes tijdens de verzorging van cliënten. Voor de overige ruimten en voor de bezoekers in huis sluiten wij ons aan bij de adviezen van de overheid. Vooralsnog wordt hierbij een dringend advies gegeven voor het dragen van mondkapjes.

Zorg Advies?