Update corona maatregelen

Vanaf dit moment hanteren wij de volgende bezoekregels:

Bezoek aan het Baken: 

De bewoners van het Baken mogen weer bezoek ontvangen gedurende de gehele dag. Het mag een willekeurige bezoeker zijn vanaf 18 jaar. Wij willen u wel vragen om te zorgen dat rond de maaltijden de bewoner in de huiskamer is. Dit om de zorg rond de maaltijden goed te laten verlopen. De tijden hiervan zijn:  

  • Middageten 11.45 uur  
  • Avondeten 17.00 uur  

Bezoekers kunnen afdeling het Baken bereiken via de ingang van het Baken. Bij de ingang dient u zichzelf te registreren en de handen te desinfecteren. Indien u de anderhalve meter afstand niet kunt garanderen, wordt u verzocht om een mondkapje te dragen. Daarnaast blijven de standaard maatregelen van kracht, zoals bij klachten als neusverkouden niet komen, 1,5 meter afstand bewaren, niet in de huiskamers. Het fietslabyrint op het Baken is nog niet toegankelijk voor de bewoners van het Huis. Er wordt nog gezocht naar een passende oplossing hiervoor. 

 

Bezoek aan het Huis: 

We willen u er nogmaals aan herinneren dat u weer onbeperkt bezoek mag ontvangen, in uw eigen appartement. Hoeveel dit bezoek is, hangt af van de grootte van uw appartement gezien de 1,5 meter afstand. Tijdens zorgmomenten vragen wij uw bezoek ook 1,5 meter afstand te houden van ons zorgpersoneel.  

Zorg Advies?