Missie

Onze identiteit bepaalt de Richting die we met elkaar op willen. We willen Ruimte bieden aan onze medewerkers, bewoners en bezoekers. Zowel letterlijk als figuurlijk. En we vinden het belangrijk om Respectvol met elkaar om te gaan.

De eigen sfeer komt onder meer tot uiting in de zorgvisie, zondagsrust, mee te beluisteren kerkdiensten en weeksluitingen door ouderlingen en diakenen Er zijn twee pastoraal medewerkers in dienst die wekelijks bezoeken afleggen en bijeenkomsten organiseren.

Huize Winterdijk gaat uit  van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en alle bewoners behoren tot de reformatorische gezindte.

 

Een toelichting op elke ‘R’:

Richting

Onze identiteit, gebaseerd op Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, bepaalt de richting. Gods Woord is de basis. De Tien Geboden zijn onze leidraad. We zijn in de wereld, maar mogen niet van de wereld zijn. We willen met liefde zorg bieden. En oog hebben voor de behoeften van onze medewerkers, bewoners en bezoekers. Als het gaat om een veilige omgeving, maar ook als het gaat om een geestelijk gesprek.

Ruimte

We bieden ruimte aan onze medewerkers, bewoners en bezoekers. Letterlijk en figuurlijk. Zoals verblijfsruimte, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en ruimte die we elkaar gunnen. Echter, niet alles wat kan, mag ook.

Regie
De ruimte om te zorgen is begrensd. We maken duidelijke afspraken en leggen hierover verantwoording af. Hierbij benadrukken we de eigen verantwoordelijkheid (regie) van zowel bewoners, medewerkers als bezoekers. Bijvoorbeeld ten aanzien van hun welzijn of werk. Dit komt het welbevinden en welzijn van de bewoners ten goede.

Vakbekwaamheid
Onze medewerkers zijn vakbekwaam en hebben een volwassen taakopvatting en verantwoordelijkheidsbesef. Ze voelen zich verantwoordelijk om goede zorg te verlenen en spreken elkaar hierop aan. Dit neemt niet weg dat we steeds inzetten op verbetering van onze dienstverlening.

Respect

De ander uitnemender achten dan onszelf. Opvattingen van onze collega’s nog eens tegen het licht houden. Door een andere bril naar ons werk kijken. Allemaal zaken die te maken hebben met respect. We willen ons betrokken voelen en actief aandacht hebben voor onze medewerkers, bewoners en bezoekers. Goed samenwerken en elkaars kwaliteiten positief inzetten, in het belang van kwalitatief hoogwaardige, identiteitsgebonden zorg.

Vertrouwen
Elkaar steunen en aanvullen. Dat is wat we willen. Oprecht en liefdevol. In vertrouwen. Met waardering. Vergevingsgezind. We beseffen het: dat vraagt elke dag opnieuw onze volle inzet, en meer dan dat.

Sfeer
Als we enthousiast en plezierig met elkaar samenwerken, in een open en ontspannen sfeer, is ons dat veel waard!