img


Klachten

Huize Winterdijk wil graag zorg en diensten verlenen die aansluiten bij het verwachtingspatroon van de cliënt. Ook wil Huize Winterdijk dat medewerkers een fijne werkomgeving ondervinden. Wanneer er gevoelens van onvrede zijn, willen we daarvan op de hoogte zijn. Onvrede dient laagdrempelig te kunnen worden gemeld. Indien verwachtingen en ervaringen niet met elkaar in overeenstemming blijken te zijn, willen we graag bijsturen. Dit kan echter alleen op basis van verkregen informatie.

Om te voorkomen dat onvrede uitgroeit tot een klacht kunt u de onvrede hieronder in het contactformulier vermelden. U kunt ook anoniem een verbetersignaal indienen via het onderstaande contactformulier.

Mr. Sandra Catsburg is de vertrouwenspersoon van Huize Winterdijk. Zij kan bemiddelen bij het vinden van een oplossing, zonder dat hier kosten voor in rekening gebracht worden. Ook kan zij u informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Hieronder bestaat de mogelijkheid om via het klachtenformulier een verbetersignaal/melding van onvrede in te dienen bij de risicomanager.