Hoofdgebouw en nieuwbouw

U kunt in Huize Winterdijk een levensloopbestendige woning huren. Er zijn een-,twee- of driekamerwoningen.

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven naar welke woning uw voorkeur uitgaat. De actuele huurprijzen kunt u opvragen bij Rianne Kolk. Email: r.kolk@huizewinterdijk.nl

Er zijn woningen onder de huurgrens (hoofdgebouw) en boven de huurgrens (nieuwbouw).

De laatstgenoemde komen niet in aanmerking voor huurtoeslag.

 

In een levensbestendige woning zijn de volgende voorzieningen;

  • verlaagde drempels
  • inloopdouche
  • beugels bij het toilet
  • aangepaste badkamer
  • betere verlichting
  • tillift toegankelijke woning

            Huize Winterdijk | Winterdijk 8, 2801 SJ  Gouda | T 0182 - 680000 (tijdens kantooruren) | E receptie@huizewinterdijk.nl