img


HKZ-keurmerk

Vanaf 2007 voeren we het HKZ-keurmerk. Dit keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagement voldoet aan eisen die door de sector zelf, financiers, cliënten en de overheid zijn gesteld.

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Huize Winterdijk heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan de volgende voorwaarden om optimale zorg te kunnen leveren, is voldaan:

  • De cliënt staat centraal;
  • De zaken zijn intern goed op orde;
  • De resultaten zijn betrouwbaar;
  • Er is voortdurend aandacht voor het verbeteren van de zorg en ondersteuning.